Home / Cảm Âm - Hợp Âm - Harmonica Tab / Mục Sáo Tổng Hợp / Những bài sáo trúc phù hợp ngày Giải phóng miền Nam 30/4

Những bài sáo trúc phù hợp ngày Giải phóng miền Nam 30/4

30/4 nên thổi bài sáo gì ? , nhacviet xin giới thiệu 1 vài bài hát phù hợp cho ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 cùng tham khảo nhé

nhung bai sao truc nen thoi ngay 30/4
Cảm Âm Đất Nước Trọn Niềm Vui
Do2 do2 do2 re2 fa2 re2 do2 la sol fa sol re2 re2,
fa sol..do2 do2,fa2 re2 do2 fa sol do2.
Fa re sol,la do2 la,do2 sol fa re-do,
do fa sol,la sol fa-la.
(lặp lại3câu đầu)nhacviet.biz
sib....sib re2 sib la,la la re2 la-sol,la do mi fa.
ĐK: nhacviet.biz
do2 fa2...la2 mi2....fa2 la....re2 sol.
Fa sol (8nốt mi2) fa2 mi2 mi2,mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2,re2 mi2 re2 re2 ,mi2 re2 do2 la do2 re2
sol mi2 re2 do2...
Fa fa fa sol fa mi mi fa mi re ,re mi re do,
do mi fa sol do2,la re2...
(lặp lại đoạn dk đầu)
kết: (lặp lại 2 câu sau dk) la sol,fa sol do2 re2 mi2 fa2 sol2...do2 la2...do2 mi2 fa2.

Cảm âm Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng – nhacviet.biz
la đố la fa, sol fa sol fa la
fa la sol sol fa sol la fa đo
rê rê rê fa rê,đồ đồ rê fa sol
sol sol sol fa rê đồ đồ
sol sol sol rê fa
Đk
la đô, la rế đô
fa la, fa la sol
la đô, la rế đồ
fa sol, đồ sol fa

Cảm âm bài Đảng Đã Cho Ta 1 Mùa Xuân
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
Mi Đố Si La Sol Mi La Sol La Mi
một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi ( nhacviet.biz )
Đô Rê Mi Sol Mi Sol La Đố La Sol
Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non
Mi La Sol Mi Rê Đô Rê Mi Sol Rê
vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời
La Đố La Sol Mi Rê Đô Rê Đô
Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân
La Sol Mi La Đố Si La Sol Mi La
cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm
Là Đô Rê Mi La Sol Mi Rê Đô Rê
Vầng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng
Rê Fa La Mí Đố Mí Đố Đố Mí La
bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang
Đố Mí Đố Sol Đố La Sol La Sol
và rồi từ đấy ánh dương soi đời mới
Mi Sol La Đố Rế Mí Đố Rế
tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi.
Mí Đố La Sol La Đố Rế Mí Đố Mí Đố
Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời
Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai
Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi
Thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười
Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau
cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân.
Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo Đảng
Băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng.
Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá
Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta. . .

KIỂU 2
Đảng đã cho ta 1 mùa xuân
Mi do2 si la sol mi la sol la mi
Do re mi sol mi sol la do2 la sol
Mi la sol mi re do re mi sol re
La do2 la sol mh re do re do
ĐK:
La la mi la do2 si la sol mi la
Do re mi sol la sol mi re do re
Re fa la re2 do2 re2 do2 doc re2 la
Do2 re2 do2 sol do2 la sol la sol
Mi sol la do2, mi2 re2 re2 do2 mi2
Re2 do2 la sol la mi2 re2-do2 re do2

Trên đây là những bài thổi sáo phù hợp vào ngày 30/4 được nhacviet.biz tổng hợp .
Cảm ơn các bạn đã xem

Comments

comments

Check Also

Chia sẻ cảm âm Đi để trở về - Soobin Hoàng Sơn

Chia sẻ cảm âm Đi để trở về – Soobin Hoàng Sơn

  Chia sẻ cảm âm Đi để trở về – Soobin Hoàng Sơn Chia sẻ …