Home / Cảm Âm - Hợp Âm - Harmonica Tab / Cảm Âm – Hợp Âm – Harmonica Nhạc Trung Quốc / Top 5 bài cảm âm Sáo Trúc Trung Quốc được Ưa thích nhất

Top 5 bài cảm âm Sáo Trúc Trung Quốc được Ưa thích nhất

top 5 cảm âm sáo trúc trung quốc được ưa thích nhất hiện nay , Top 5 bài cảm âm Sáo Trúc Trung Quốc phổ biến hay nhất top 5 bai cam am sao truc trung quoc hay

Cảm âm Thần Thoại (Endless Love)
rề lá mi rề rề mi fa sol lá
nhacviet.biz
rề rề rế đô rế đô sol la
rề rề rế đô sol la sib la sol fa
rề lá sol mi rề
rề lá mi rề rề mi fa sol lá
rề rề rế đô rế đô sol la
rề rề rế đô sol la sib la sol fa
rề lá sol mi rề
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề mi fa sol lá
rề mí fa sollá fa mi-rê đồ rề fa sol’ fa fa
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rề mi fa sol lá
rề mí fa sol lá fa mi-rê đồ rê fa sol’ fa fa

Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc
đô rê fa sol la mi rê đô rê
fa sol lá đố rế fa sol la si la
la đô rê đô rê
rê lá sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa
đô đô rê fa mi rê đô rê
đô đô rê fa mi rê đô la sol la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa…
đô rê fa sol la mi rê đô rê
fa sol la đố rế fa sol la si la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa
đô đô rê fa mi rê đô rê
đô đô rê fa mi rê đô la sol la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa..
đô đô rê fa mi rê đô rê
đô đô rê fa mi rê đô la sol la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa….
nhacviet.biz

Cảm âm bài hát Tình Xưa Nghĩa Cũ
Tình đời khi trắng khi đen
La La Đố Rế Fá Mí Rế Đố
Cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen
La Đố Rế Rế, Đố La Đố Fa Rề SoL
Gặp thì người thờ ơ làm như chẳng biết bao giờ
SoL Fa SoL La Đố, SoL La Đố Đố Mi Rê
Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ
Rê La SoL Fa Rê Đô RêMi Rê Đô
Cuộc đời khi có cho không
La La Đố Rế Fá Mí Rế Đố
Rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không?
La Đố Rế Rế, Đố La Đố Fa Rề SoL
Giàu thì nhiều người người theo quạnh hiu trống vắng khi nghèo
SoL Fa SoL La Đố, SoL La Đố Đố Mi Rê
Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi
Rê La SoL Fa Rê Fa Đô Rê Fa
Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với
SoL Fa SoL Rế Đố La SoL Fa SoL La
Nhìn lại mình sao tay con đang trắng tay
La SoL La Đố Rế Đố Rế Mí Rế
Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời
Rế La Đố Fá Rế Đố La Đố SoL
Trong bóng đêm chập trùng ngồi một mình tôi
SoL La SoL Fa SoL Fa SoL La Đố
Suốt cả đời này biết mấy ai thân
Fá Rế Đố La SoL La Đố Rế Fá Mí Rế Đố
Nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân
La Đố Rế Rế, Đố La Đố Fa Rề SoL
Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu
SoL Fa SoL La Đố, SoL La Đố Đố Mi Rê
Tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu.
Rê La SoL Fa Rê Fa Đô Rê Fa
nhacviet.biz

Cảm âm bài hát Tân Bến Thượng Hải
Là Đố Rế……Là Đố Sol
La Đố Rế Fá Rế Đố Fa La Sol
Sol La Đố Sol Lá Rê, Rê Fa Sol Lá Sol Fa Rê Fa Đô
Là Đố Rế……Là Đố Sol
La Đố Rế Fá Rế Đố Fa La Sol
Sol La Đố Sol Lá Rê, Rê Fa Sol Lá Sol Fa Rê ĐôRê Fa
ĐK :
Fá Fá Rế Fá Rế Fá Rế Đố
Đố La Rế Đố Fa Sol Fa Sol Lá
La La Sol# La, Fá Fá Mí Rế
La La Sol, La Fá Fá Rế La Đô
Là Đố Rế……Là Đố Sol
La Đố Rế Fá Rế Đố Fa La Sol
Sol La Đố Sol Lá Rê, Rê Fa Sol Lá Sol Fa Rê ĐôRê Fa

Cảm âm Lục dã tiên tung
Lục dã tiên tung
lá sol lá rề fa sol
lá fa fa sol fa' sol fa sol'-fa rề
đố la sol fa sol la đố sol fa sol la đố sol
lá sol lá rề fa sol
lá fa fa sol fa' sol fa sol'-fa rề
đố la sol fa sol la đố sol fa sol là đô rế
rê đồ rê,rê đồ rê,rê đồ rê đô là rê
đồ rê fa,fa rề fa,sol lá rề
đố la sol fà sol fà sol la đố sol,fà sol
sòl là đô là đô rề fa sól rề đồ rê.

TONE KHÁC
M'...R' M'...L Đ' R'...M' Đ'...R' M' R'...Đ' R' Đ' L.
S M R...D R...M S R...Đ R...M S M.
M'... R' M'...L Đ' R'...M' R' Đ'...R' M' R'...Đ' R' Đ' L.
S M R...D R...M S R...Đ R...M S L.
L S L...S L...L S L S M S...S L Đ'...Đ' L Đ'...R' M' L...
S M R Đ R Đ R M S M R...Đ R...M S L S L Đ' R' M' L S L.
Nhacviet.biz


Tổng hợp bởi Nhacviet.biz

Cảm ơn các bạn đã ghé qua website !

Comments

comments

Check Also

CAM AM SAO TRUC NU HONG MONG MANH

Chia sẻ Cảm âm sáo trúc Nụ Hồng Mong Manh kèm beat chuẩn

chia sẻ cảm âm sáo trúc chuẩn nhất , cảm âm sáo trúc Nụ hồng …