Chia sẻ Cảm Âm Mưa Trên Cuộc Tình

Chia sẻ cảm âm sáo mưa trên cuộc tình , cảm âm sáo trúc mưa trên cuộc tình chuẩn kèm nhạc beat.
Xem chi tiết và tải nhạc beat mưa trên cuộc tình :

chia se cam am mua tren cuoc tinh

Link Tải BEAT Âm Mưa Trên Cuộc Tình

Chia sẻ Cảm Âm Mưa Trên Cuộc Tình
đồ rề fa, fa sol lá sol fa đồ rề
đồ rê fa, fa sol lá đô rế đô là
là đô rế, rế rế đô là ,sol fa_lá, lá sol lá rề .
rề fa sol sol sol lá sol fa rề fa sol.
đồ rề fa, fa sol lá sol fa đồ rề
đồ rê fa, fa sol lá đô rế đô là
là đô rế, rế rế đô là ,sol fa_lá, lá sol lá rề
rề fa sol, sol sol lá sol fa fa rề fa ...
ĐK: Đoạn điệp khúc thổi quãng 2
đồ rề fa ,fa fa sol fa.
rê đồ rế rế rế đô là
đồ rề fa, fa fa sol fa ,đô rế đô là đô.
fa sol lá đô đô rế đô, fa sol lá lá sol rề fa .
đồ rê đồ rê fa sol fa fa rê đồ ...
đồ rề fa fa fa sol fa
rê đồ rế rế rế đô là đô là .
đồ rề fa fa fa sol fa ,đô đô_rế đô là đô .
fa sol lá đô đô rế đô fa sol lá lá sol rề fa
là đô rê đô đô la la sol sol fa sol fa .

Link Tải BEAT Âm Mưa Trên Cuộc Tình

Cảm âm được đăng tại NhacViet.Biz ! Cảm ơn các bạn đã xem qua cảm âm Mưa trên Cuộc tình !

Comments

comments

Check Also

cam am noi nay co anh sao truc

Chia sẻ Cảm âm Nơi này có anh – Sơn Tùng MTP

Chia sẻ cảm âm sáo trúc , cảm âm sơn tùng Mtp chuẩn. Mới đây …