Home / Cảm Âm - Hợp Âm - Harmonica Tab / Mục Sáo Tổng Hợp / Chia sẻ top 5 Cảm âm dễ thổi cho người mới học Sáo

Chia sẻ top 5 Cảm âm dễ thổi cho người mới học Sáo

Mới học sáo nên thổi bài gì ? , Tuyển tập những cảm âm dễ thổi cho người mới tập thổi sáo , 5 bài cảm âm dễ thổi , chia sẻ cảm âm chuẩn tại website NhacViet.Biz . Mời các bạn tham khảo :

chia se top 5 cam am de thoi

1. Cảm âm bài Cháu lên ba
La sol fa sol fa sol la
Sol sol la fa la sol la fa
Sol la fa đô đô fa sol la
Sol fa sol la sol fa sol đô fa
Đô la sol fa đô đô la sol fa

Cảm âm được đăng tại NhacViet.Biz

2.Cảmâm Đàn gà trong sân

đô rê mi mi đo rê đô đô
mi mi fa sol mi fa re mi
sol sol sol sol sol la sol fa sol fa mi
mi mi mi mi mi fa mi re mi re đô
đô dô re mi đo rê đô đô
mi mi fa sol mi fa re mi
sol sol sol sol sol la sol fa sol fa mi
mi mi mi mi mi fa mi re mi re đô

Cảm âm được đăng tại NhacViet.Biz

3. Cảm âm bài A Song From Secret Garden
Mi la si đô si đô, đô rê si la si, si đô la sol la sol mi
Mi la si đô si đô, đô rê si la si, si đô la sol la sol la, si đô sol la la la si sol fa sol
Si đô mi fa fa fa sol mi rê mi
Si đô sol la la la si sol fa sol, sol sol la fa mi fa, fa sol mi rê mi

Cảm âm được đăng tại NhacViet.Biz
4. Cảm Âm Múa Rạp
Sòn sòn sòn đô sòn
Sòn sòn sòn đô rê
Đô rê mí rê đồ rê
Đô rê mí rê đô là,
rê đô là đô là sòn là,
rê đô là đô là son mì
Son mì son mì son la
Son la son la đô đô....

Cảm âm được đăng tại NhacViet.Biz

5. Cảm âm
Đô rê fa sol la mi rê đô rê
Fa sol la2 đô2 rê2 fa sol la si la
La đô rê đô rê
Rê la2 sol fa sol sol la rê đô
Rê mi sol la rê fa
Đô đô rê fa mi rê đô rê
Đô đô rê fa mi rê đô la sol la
La đô rê đô rê
Rê la sol fa sol sol la rê đô
Rê mi sol la rê fa...

Cảm âm được đăng tại NhacViet.Biz
Trên đây là 5 bài cảm âm dễ thổi và phổ biến .
Chúc các bạn vui vẻ.

Comments

comments

Check Also

Chia sẻ cảm âm Đi để trở về - Soobin Hoàng Sơn

Chia sẻ cảm âm Đi để trở về – Soobin Hoàng Sơn

  Chia sẻ cảm âm Đi để trở về – Soobin Hoàng Sơn Chia sẻ …