Home / Cảm Âm - Hợp Âm - Harmonica Tab / Mục Sáo Tổng Hợp / Top 5 Bài cảm âm Cách Mạng hay nhất

Top 5 Bài cảm âm Cách Mạng hay nhất

Chia sẻ top 5 cảm âm về cách mạng hay nhất , tổng hợp 5 bài cảm âm hay về cách mạng, cảm âm cách mạng được đăng tại NhacViet.Biz

top 5 cam am Cach mang hay

1. Cảm âm bài Chào em cô gái lam hồng
Re2 Re2 Re2 Re2 Đô2 La Đô2 La
Xe ta bon trên những dặm đường
Sol La La Re2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 La Re2
giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương
Rê2 Mi2 Mi2 Fa2 Rê2 La Rê2
(mà) xe ta bon ra chiến trường.
La Re2 Re2 Mi2 Re2 La
Chào em cô gái Lam Hồng
Re2 La Mi2 Re2 La Re2
giữa tiếng bom gào đạn dội
Re2 La La La La Sol La Sol
Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường
Re2 Sol La Re2 Re2 Re2
Niềm vui lớn toả lan trên quê ta
Fa2 Fa2 Re2 La Fa2 Fa2 Fa2 Fa2
Đi thông đường để chuyến xe ta băng băng qua.
Re2 Re2 Sol2, Fa2 Sol2 Fa2 Re2
Hồng Lĩnh ơi! đỉnh cao mây vờn.
Do2 Do2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 La
đã cùng em từng đêm thức trọn
La La La Sol Fa La Sol
nối tiếp những mạch đường quê nhà.
Re Re Re La La Sol La
Đường rộn ràng những chuyến xe qua
La La Re2 Re2 Re2 La
Tình nghĩa quê em sáng tỏ
Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2
như ánh trăng đêm rằm
Do2-Re2 Sol2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La Re2
Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang.,
Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Re2 Re2 Fa2 Fa2 Fa2 Re2
Xe ta bon bon đi trên đường lòng vui như mở hội
La Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 La Re2 La La Sol
Đường quê em êm êm đưa như thoi dệt bao tâm tình
Re Re Re Re La Do2 La Fa Sol Sol Fa Re
Lững lờ đèn giặc dõi lửa soi để em đi thông đường
Re Re Re Re La Do2 La
Kìa gà rừng vẳng gáy cuối nương
La Fa La La La Re2, Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 La Re2
vượt đèo Ngang nào bạn ơi Tay lái ta dồn lên lời ca.
Re2 Sol2 La2, Sol2 La2 Sol2 Re2
Hỡi cô gái, trên đất Lam Hồng
Mi2 Do2 Re2 Mi2, Do2 Re2 Mi2 La
mỗi dặm xe qua lòng em thấu tỏ
Re2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2
Dù xe anh chạy đêm chạy ngày
La Re2 Do2 La Do2 Re2
cũng chẳng bằng tình nghĩa em
Do2 La Re2 Re2 Re2
vì miền Nam yêu thương
Fa2 Mi2 Re2 La Sol2 Sol2 Sol2 Sol2
Đi thông đường để những chuyến xe qua
Re2 Fa2 Sol2 La2, La2 La2 Sol2 La2
Hòa chung tay lái, em đã góp công
La2 Sol2 Re2 Sol2 Fa2 Re2
ngày đêm trên tuyến đường.
La Sol Re2 Sol Fa Re2, La Sol Re2 Sol Fa Re2
Hỡi la là hỡi là... Hỡi la là hỡi là.

Cảm âm được chia sẻ tại website NhacViet.Biz

2. Cảm âm bài hát Cô Gái Mở Đường
La Đố đồ Fa, Đô Đô rế rế….
Fá fá rê rê-đô là đô-rế đô-sòn….
sòn la la, la-đố đố rề fa…
fa-son rề đồ, đồ fa son Đố đố….
Rê Fá-rê rê fá, rê đồ rê, đô là-đô-rế-đô-sòn….
Fà son son lá son–fa… fà đố la, son lá-son fa-rề…..
Rê Rê Rê-đô là, đô đô mi-rề Đô-Rế….
đô đô đô rế, rế đô là-đô-rế-đô-sòn…
sòn la la, la la-đố rề fa..
sòn la đố la son fà rề Rế Rê-đô-rê….
la đố la sòn-la đố fa-rề….
lặp lại….
câu kết:
la đố la sòn-la mí….. Són fa-rề….

Cảm âm được chia sẻ tại website NhacViet.Biz

3. Cảm âm bài Trường sơn đông trường sơn tây
Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
RE LA SOL DO2, LA SOL SOL LA
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
SOL LA SOL FA FA MI FA MI RE
Đường ra trận mùa này đẹp lắm
LA RE2 DO2 LA RE SOL LA DO
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.
FA2 SOL SOL SOL LA2 LA RE RE
Trường Sơn Tây anh đi, thương em, thuong em
LA RE2 RE2 RE2 DO RE2, RE2 DO RE2, RE2 DO2 RE2
Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo
RE2 DO2 LA DO2 FA FA DO2 RE2 LA
Muỗi bay rừng già cho dài tay áo
SIB RE2 SIB LA SOL, LA SOL SOL LA RE2
Hết rau rồi, em có lấy măng không.
LA SI LA SOL RE, LA RE2 RE2 SI LA
Còn Em thương anh bên Tây mùa đông
LA MI2 MI2 MI2 MI2 MI2 RE2 MI2
Nước khe cạn bướm bay lèn đá
MI2 FA2 MI2 RE2 DO2 MI2 RE2 DO2 LA MI2
Biết lòng anh say miền đất lạ
RE2 LA MI2 MI2 RE2 DO2 RE2 MI2 MI
Chắc em lo đường chắn bom thù
LA MI2 RE2 DO2 LA FA2 MI2 RE2
Anh lên xe, trời đổ cơn mưa
SIB SIB SIB SOL RE2 SOL SIB
Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ
RE2 DO2 SIB DO2 RE2 DO2 SIB DO2 SIB DO2 RE2
Em xuống núi nắng về rực rỡ
SIB SIB SIB SOL RE2 SOL SIB
Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư.
LA SOL FA SOL LA RE LA DO LA SOL LA
Từ nơi em đưa đến nơi anh
LA MI2 MI2 MI2 MI2 MI2 MI2 RE2 MI2
Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến
MI2 FA2 MI2 RE2 DO2 MI2 RE2 DO2 LA MI2
Như tình yêu nối lời vô tận
RE2 LA MI2 MI2 RE2 DO2 RE2 MI2 MI
Đông Trường Sơn, nối tây Trường Sơn.
LA RE2 LA MI2 SOL2 MI2 LA RE2

Cảm âm được chia sẻ tại website NhacViet.Biz

4. Cảm âm anh vẫn hành quân
Mở đầu: R’ F’ L R’ D’ L D’ R’ L D’LD’ F’ S’ S’ L’ D’ L S’ L
Nối 1: R’D’R’M’F’M’F’ L’
Kép 1:
R’ R’ R’ F’.. L L R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L D’.. R’ R’ R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L F’.. S’ S’ L.. L L D’.. L L.. S’.. L
tê tê ka tế.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ká tê.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ka tê.. tế ka tê.. tê ka tề.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka.. tê.. tế
Nối 2: R’ M’ F’ S’ L’ L’ L’ L’ S’ F’ M’ R’
tế ká tế
Kép 2:
R’ R’ R’ F’.. L L R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L D’.. R’ R’ L.. L L L.. L L D’.. F F’ S’.. S’ S’ L.. L L D’.. L L.. S’.. L
tê tê ka tế.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ká tê.. tề kà tê.. tê ka tề.. tề kà tề.. tê ka tề.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka.. tê.. tế
Nối 1: (…)
Kép !: (…)
Nối 3: D’-R’ R’-F’ S’-L’ R’-F’ ‘R-F’ M’ R’ D’ R’ M’ D’ D’-R’
Kép 3bình thường quãng 2, in đậm là nhấn mạnh)
R L1 R M R L1 R M F M R M F M R M L S F S L S F S F M R M F M R M F S F S L S L
tê kà tê ká tê kà tê ka tế ka tề ka tế ka tề ka TẾ KA TỀ KA TẾ KA TỀ KA TỀ ka tề ka tế ka tề ka tê ka tê ka tế ka tế
D3 R3 D3 L S D3 L S F S L S F R F R D R F S L R3
ka tế ka tê kà tế ka tê kà tê ká tê kà tề ká tề kà tê ka tê ka TẾ
Nối 2: (…)
Nối 4: R’ M’ F’ S’ L’L’ (L’->Đ’) Đ3 L’ S’ F’ S’ L’L’ S’ F’ S’ L’L’
R’ M’ F’ S’ L’L’ (L’->Đ’) Đ’3 L’ S’ F’ S’ L’L’ S’ F’ S’ L’L’ F’
S’ L’ F’ M’ R’
Kép 2: (…)
Nối 1: (…)
Kép 1: (…)
Kết:
Nối 3: (…)
M’ M’ D’-R’ M’M’ D’R’ D’R’M’ D’ D’-R’ (M’ R’ M’ R’….)

Cảm âm được chia sẻ tại website NhacViet.Biz

5. CẢM ÂM TIẾNG ĐÀN TA LƯ
rế rế là, đố rế rế đố rế. rế fá fá fá lá són fá rế đố rế là. đố rế rế đố rế
fa son la rế fá fá fá són lá són fá rế đố rế rế
son fa đố la la son la rế fá la rế fá fá fá
LÁ LÁ LÁ, LÁ LÁ LÁ LÁ SÓN FÁ RẾ LA
SÓN SÓN SÓN SÓN LÁ SÓN FÁ RẾ ĐỐ RẾ RẾ
SON SON FÁ ĐỐ LA SON LA
RẾ FÁ LA RẾ FÁ FÁ FÁ
đố đố rế rế đố rế fá . fá fá són lá fá rế la.
són són són són lá són fá rế la.
rế fá la rế la rế fá. fá rế fá són rế
đố đố đố fá rế rế . són són són són đố đố
đàn em reo ca( đố rế mí mí.. rế đố rế rế
đồ rế mí mí....... rế đố rế rế

Bản quyền tổng hợp bởi NhacViet.Biz.
COPY & Chia sẻ xin vui lòng tôn trọng bản quyền

Comments

comments

Check Also

Chia sẻ cảm âm Đi để trở về - Soobin Hoàng Sơn

Chia sẻ cảm âm Đi để trở về – Soobin Hoàng Sơn

  Chia sẻ cảm âm Đi để trở về – Soobin Hoàng Sơn Chia sẻ …