Home / Cảm Âm - Hợp Âm - Harmonica Tab / Cảm Âm – Hợp Âm – Harmonica Nhạc Trung Quốc / Chia sẻ cảm âm Say Mê – Tân Thiên Long Bát Bộ

Chia sẻ cảm âm Say Mê – Tân Thiên Long Bát Bộ

Cảm âm say mê , chia sẻ cảm âm say mê , nhạc phim tân thiên long bát bộ. Cảm âm say mê chuẩn nhất tại NhacViet.Biz

cam am say me
Chú Ý : Viết Hoa là Quãng 2
Cảm âm Say Mê - Nhạc Phim Tân Thiên Long Bát Bộ
sol sib Rế Đô sib lá sol , lá-sol fa rề.

sol lá sib la sol fà sol.

sol sib Rế Đô sìb Đô Rế ,Fá Mi-Rê.

sol la síb la sol fa sol.

ĐK .

Sol Fa Sol Rề , Đô sib Đô , Đô Rế sol.

Đô Rế sib sol Đô Rê Fá Rê.

Sol Fa Sol Rề , Đô sib Đô , Đô Rế sol.

Đô Rế sib sol fà , rề fa sol.

Cảm âm được đăng tại NhacViet.Biz

Comments

comments

Check Also

CAM AM SAO TRUC NU HONG MONG MANH

Chia sẻ Cảm âm sáo trúc Nụ Hồng Mong Manh kèm beat chuẩn

chia sẻ cảm âm sáo trúc chuẩn nhất , cảm âm sáo trúc Nụ hồng …