Home / Cảm Âm - Hợp Âm - Harmonica Tab / Cảm Âm – Hợp Âm – Harmonica Nhạc Trung Quốc / Chia Sẻ Cảm âm Tinh nguyệt thần thoại – Cảm âm thần thoại trăng sao

Chia Sẻ Cảm âm Tinh nguyệt thần thoại – Cảm âm thần thoại trăng sao

Cảm âm Tinh nguyệt thần thoại , chia sẻ cảm âm thần thoại trăng sao, cảm âm tinh nguyệt thần thoại tone cao chuẩn nhất

Cảm âm Tinh nguyệt thần thoại

Cảm âm Tinh nguyệt thần thoại Tone Cao
Tinh Nguyệt Thần Thoại
Ca Sĩ : Kim Sa
Cảm Âm : Bùi Nhật Quang
Đạo
Dạo
M’ S’ L’ L’ S’ R’ S’ M’ D’ L
L X D’ R’ M’ R’ M’ L
Vào Bài
M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S
L D’ X S M
D’ R’ M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S
L M’ X D’ R’ D’
L D’ X D’ R’ M’ S’ M’
L D’ X D’ R’ D’
D’ R’ M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S
L D’ X D’ R’ M’ R’
D’ R’ M’ R’ D’ R’ D’ X D’ X L S
D’ S L M’ X D’ R’ D’
Điệp khúc:
M’ S’ L’ L’ S’ R’ S’ M’ D’ L
L X D’ M’ R’ R’ S’ M’
M’ S’ L’ L’ S’ R’ S’ M’ D’ L
M’ R’ D’ R’ M’ R’ M’ L

Cảm âm Tinh nguyệt thần thoại Tone Thấp
Tinh nguyệt thần thoại
L S F S / F M F / M R D
R F M D L
F S L / S F S / F M F / M R D
R F M F S F
R F M F S L D’ L
R F M F S F
F S L / S F S / F M F / M R D
R F M F S L S S
F S L / S F S / F M F / M R D
F D R L M F S F
Điệp khúc:
L D’ R’ / R’ D’ S D’ L F R
R M F / L S S / D’ L L
L D’ R’ / R’ D’ S D’ L F R
L S F / L S S / L R

Cảm ơn các bạn đã xem qua cảm âm đăng tại NhacViet.Biz
Chúc vui vẻ !

Comments

comments

Check Also

CAM AM SAO TRUC NU HONG MONG MANH

Chia sẻ Cảm âm sáo trúc Nụ Hồng Mong Manh kèm beat chuẩn

chia sẻ cảm âm sáo trúc chuẩn nhất , cảm âm sáo trúc Nụ hồng …