Home / Cảm Âm - Hợp Âm - Harmonica Tab / Cảm Âm – Hợp Âm – Harmonica Nhạc Trung Quốc / Chia Sẻ Cảm Âm Walking To Horizon – Han Lei Kèm Beat Chuẩn

Chia Sẻ Cảm Âm Walking To Horizon – Han Lei Kèm Beat Chuẩn

cảm âm sáo Walking To Horizon – Han Lei, chia sẻ cảm âm Lưu lạc chân trời chuẩn , Cảm âm walking to horizon cho sáo bầu, cảm âm Walking To Horizon kèm beat
được chia sẻ tại nhacviet.biz
cam am sao truc Walking To Horizon - Han Lei kem beat chuan

Xem Beat Walking To Horizon – Han Lei Youtube Tại Đây
Tải Beat Walking To Horizon – Han Lei Mp3 Tại Đây

Cảm Âm Walking To Horizon – Han Lei

L D2 R2 F2 R2 D2 L D2 R2
L D2 R2 F2 R2 D2 L D2 L
R2 R2 R2 D2 L S R L S
D2 D2 D2 L S L F M R
L D2 R2 F2 R2 D2 L D2 R2
L D2 R2 F2 R2 D2 L D2 L
R2 R2 R2 D2 L S R L S
D2 D2 D2 L D2 R2 S2 F2 R2
F2 L F2 F2 R2 D2 R2 F2 R2 D2 L
S S F S R F D2 R2 D2 D2
L~ D2 R2 F2 S2 L2 F2 M2 R2 M2 R2 D2 L
S2 S2 S2 L2 D2 L D2 R2 R2
F2 L F2 F2 R2 D2 R2 F2 R2 D2 L
S S F S R F D2 R2 D2 D2
L~ D2 R2 F2 S2 L2 F2 M2 R2 M2 R2 D2 L
S2 S2 S2 L2 D2 L D2 R2 R2
Bản Cảm âm Walking to horizon cho Sáo Bầu
Tải Beat Walking To Horizon Cho Sáo Bầu Tại Đây
1.
mì la la Đố2 la sol mi sol la
mi la la Đố2 la sol mi sol sol mì
la la sol mi mi là mi mi rề
sol sol mi rề mi đồ là là
2.

mì la la Đố2 la sol mi sol la
mi la la Đố2 la sol mi sol sol mì
la la sol mi mi là mi mi rề
sol sol mi sol la Rế2 Đố2 Đố2 la
ĐK:

Đố2 rề Đố2 Đố2 la sol la Đố2 la sol mì
rề rề đồ rề là đồ sol la sol sol
mì la la Đố2 Rế2 Rế2 Đố2 la la Đố2 la sol mì
Rế2 Rế2 Rế2 Rế sol mi sol la la
end.

Hãy chia sẻ bài viết để ủng hộ NhacViet.Biz nhé !

Comments

comments

Check Also

CAM AM SAO TRUC NU HONG MONG MANH

Chia sẻ Cảm âm sáo trúc Nụ Hồng Mong Manh kèm beat chuẩn

chia sẻ cảm âm sáo trúc chuẩn nhất , cảm âm sáo trúc Nụ hồng …