Home / Cảm Âm - Hợp Âm - Harmonica Tab / Cảm Âm – Hợp Âm – Harmonica Nhạc Việt Nam / Chia Sẻ Cảm âm Về đâu mái tóc người thương Bản Chuẩn Full Tone

Chia Sẻ Cảm âm Về đâu mái tóc người thương Bản Chuẩn Full Tone

Cảm âm về đâu mái tóc người thương , Chia sẻ Cảm âm Sáo Trúc Về đâu mái tóc người thương nhiều tone chuẩn tại nhacviet.biz
Cảm âm Về đâu mái tóc người thương

Cảm âm Về đâu mái tóc người thương Kiểu 1
Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
sol re do sib do re_fa re
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm
sib do sib do_re’ re sib sol
Thầm ước nhưng nào đâu dám nói
re fa_sol fa re fa fa_sol sol
Khép tâm tư lại thôi
fa_sol re sib sol_sib do
Đường hoa vẫn chưa mở lối.
sib do do-RE sib sol do_re
Đời lắm phong trần tay trắng tay
Trời đông ngại gió lùa vai gầy
Lầu kín trăng về không lối chiếu
Gác cao ngăn niềm yêu
Thì thôi mơ ước chi nhiều.
re la do re do sib la sol
Bên nhau sao tình xa vạn lý
sol ___la fa_mi fa mi fa_Sol
Cách biệt mấy sơn khê
fa_sol re re_sol re do
Ngày đi mắt em xanh biển sâu
sol_sib do re_do sib sib sol do
Mắt tôi rưng rưng sầu
re_do la la_sol fa re
Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu.
re fa sol_la do do-re sib la sol
Đường phố muôn màu sao thiếu em
Về đâu làn tóc xõa bên rèm
Lầu vắng không người song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên thềm.

Cảm âm Về đâu mái tóc người thương Kiểu 2
Re la2 sol2 fa2 la2 do la
Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
fa2 sol2 sol2 fa2 la2 la2 fa2 do2
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm
la re2 do2 la do2 re2 re2
Thầm ước nhưng nào đâu dám nói
re2 la fa re fa sol
Khép tâm tư lại thôi
fa sol la fa re2 la
Đường hoa vẫn chưa mở lối
Re la2 sol2 fa2 la2 do la
Đời lắm phong trần tay trắng tay
fa2 sol2 sol2 fa2 la2 la2 fa2 do2
Trời đông ngại gió lùa vai gầy
la re2 do2 la do2 re2 re2
Lầu kín trăng về không lối chiếu
re2 la fa re fa sol
Gác cao ngăn niềm yêu
la fa2 la2 sol2 fa2 re2
Thì thôi mơ ước chi nhiều
re re do la do la re, re la re la sol
Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê
re fa sol la sol fa re re fa sol la mi re do la
Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu
la re fa-sol2 la2, la sol fa re
Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu
Re la2 sol2 fa2 la2 do la
Đường phố muôn màu sao thiếu em
fa2 sol2 sol2 fa2 la2 la2 fa2 do2
Về đâu làn tóc xõa bên rèm
la re2 do2 la do2 re2 re2
Lầu vắng không người song khép kín
re2 la fa re fa sol fa sol la fa re2 la
Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi bên thềm

Cảm âm được chia sẻ tại nhacviet.biz
Chúc các bạn thổi sáo vui vẻ !

Comments

comments

Check Also

cam am noi nay co anh sao truc

Chia sẻ Cảm âm Nơi này có anh – Sơn Tùng MTP

Chia sẻ cảm âm sáo trúc , cảm âm sơn tùng Mtp chuẩn. Mới đây …